Jumat, 03 Januari 2020

(#988538026) Konfirmasi Penerusan Gmail - Menerima Email dari rinaiodpaura@gmail.com

rinaiodpaura@gmail.com telah meminta meneruskan surat ke alamat Anda
chaidirahmad22.nomor15@blogger.com secara otomatis.
Kode konfirmasi: 988538026

Untuk memungkinkan rinaiodpaura@gmail.com meneruskan surat ke alamat
Anda secara otomatis,
silakan klik link di bawah ini untuk konfrimasi permintaan:

https://mail-settings.google.com/mail/vf-%5BANGjdJ9IFaGsoIP7CSE6YvWFxX6VnqQNPVCqG3iexPc97cW6K7NWRDu8wdZy6r-Z_3iYRtijcHPDGwBm4OS4zMPYrdPnsMp0-fNzQ1K3CQ%5D-gG_fh7OYniu8meh4Q2xuTwkUkzo

Apabila Anda mengeklik link tersebut dan tidak bekerja, salin dan tempel
ke jendela browser baru. Apabila Anda tidak dapat mengakses link, Anda
bisa mengirim kode konfrimasi 988538026 ke rinaiodpaura@gmail.com.

Terima kasih Anda telah menggunakan Gmail!

Hormat kami,

Tim Gmail

Apabila Anda tidak menyetujui permintaan, maka tidak akan ada tindakan
yang diperlukan.
rinaiodpaura@gmail.com tidak bisa meneruskan pesan ke alamat email
Anda secara otomatis, kecuali kalau Anda mengkonfirmasi permintaan
dengan mengeklik link di atas. Apabila Anda tidak sengaja mengeklik
link, tetapi Anda tidak membolehkan rinaiodpaura@gmail.com secara
otomatis meneruskan pesan ke alamat Anda, maka klik link ini untuk
membatalkan verifikasi:
https://mail-settings.google.com/mail/uf-%5BANGjdJ-FnUPDbdMwBfux2dyRePf8Dbx3EYpSjV5D-7mO5AGokWYOuq0053P_PBE_YGk_dSLWTqUs3TwoDsS13Ja_70J-XFjJJU1gB2bLZw%5D-gG_fh7OYniu8meh4Q2xuTwkUkzo

Untuk mempelajari selengkapnya tentang mengapa Anda menerima pesan
ini, silakan kunjungi:
http://support.google.com/mail/bin/answer.py?answer=184973.

Jangan menjawab pesan ini. Apabila Anda ingin menghubungi Tim
Google.com, silakan masuk ke akun Anda dan klik 'Bantuan' di bagian
atas halaman. Kemudian, klik 'Hubungi Kami' di bagian bawah Pusat
Bantuan.